Posted

print

favorite this post Private Tagalog Tutors : Matuto ng Tagalog hide this posting unhide

Private Tagalog Courses with Multi-Language Cafe ( http://www.multilanguagecafe.com/courses/tagalog/manila/ )* Course description:

Maaari ko kayong turuang magsalita at magsulat ng Tagalog (Filipino) at maaari ko kayong bigyan ng kaalaman tungkol sa kultura ng mga Pilipino kung ito'y makakatulong sa inyo sa pagtapos nitong kurso.. Maaari kayong makipag-ugnay sa akin para sa karagdagang impormasyon. Maraming salamat!I can teach you how to speak and write in Tagalog (Filipino) and I can also give you background regarding the Filipino culture if it can help you through the process of finishing this course. You may contact and ask me for more information. Thank you and I hope to hear from you soon!* About the classes

(What you can learn from this teacher)

I don't just simply teach the language but I can also give a background regarding the Filipino culture and practices which can also help in the student's progress of learning.* Places where you can take this course:

- Public place: Clubhouse

Bali Oasis Marcos Highway Santolan Pasig City

- Coffee shop: Starbucks

SM Marikina, Marcos Highway, Marikina

- By Skype

Find a course in your city. View our teacher and courses!http://www.multilanguagecafe.com/courses/tagalog/manila/Multi-Language CafeFacebook : http://www.facebook.com/multilanguagecafe
  • do NOT contact me with unsolicited services or offers

post id: 6862986219

posted:

updated:

best of [?]